KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH

Hệ đào tạo
Số báo danh THPT (hoặc Số báo danh trường cấp)
Hướng dẫn nhập số báo danh:
1. Đối với hệ chính quy văn bằng 1: Nhập đầy đủ SBD THPT (gồm 8 chữ số).
2. Các hệ đào tạo còn lại: Số báo danh đầy đủ của Bạn là: 0123 thì Bạn chỉ cần nhập vào 123 để xem kết quả. Nếu SBD có cả phần chữ và phần số thì nhập đầy đủ.